Etarget

Friday, December 27, 2019

Crăciunul Nostru – Mesaj Și Predică De Marius Leontiuc

Braking News Editorial De Marius Leontiuc Religie Română
Stimați cititori ai acestui website, iubiți frați și surori în Domnul Isus Hristos, onorată creștinătate
Am ajuns prin Harul lui Dumnezeu să celebrăm în 2019 Crăciunul. Cuvântul Crăciun în limba română este împrumutat din limbile maghiară și latină, derivă din latinescul Creatio Christus, de aceea în limba maghiară avem Karácsony (coracion), substantiv preluat de dialectul transilvan și mai apoi transpus în limba noastră. Legendele că ar proveni de la un nume al proprietarului staulului de la Betleem, sunt doar niște minciuni. Numele de Crăciun în sine vorbește despre Nașterea lui Cristos și nu despre altceva. Suntem singurul popor care am atribuit acest nume lui Nikolas Klauss (Moș Crăciun), nici un alt popor nu a îndrăznit să confiște definiția evenimentului de la Betleem și să atribuie unui personaj istoric care a celebrat o altă sărbătoare religioasă și anume Purim (cadouri – a se vedea Cartea Estera din Biblie), cândva în timpul reformei în Laponia în jurul datei de 5 Decembrie. Nikolas Klauss nu și-a dorit niciodată să concureze cu adevăratul sărbătorit, el doar a reaprins un obicei sănătos de a ne oferi cadouri unii altora, așa cum se practica la Sărbătoarea iudaică Purim.
În limba ebraică acest eveniment are denumirea de NOEL, Dumnezeu Născut, iar acest substantiv a fost preluat întocmai în limbiule Franceză și Italiană, iar în limba engleză avem cuvântul Christmas adică derivatul de la latinescul Christus Mesa (sărbătoarea lui Cristos).
Este Crăciunul o sărbătoare Creștină? Răspunsul este categoric DA.
Poate că unii adventiști sau fanatici religioși vor spune că scriu o erezie, nu scriu o erezie ci ei predică o erezie. Crăciunul are origine în ceruri, el a fost celebrat pentru prima dată de îngeri care au ținut o liturghie în propriul sens al cuvântului păstorilor din Betleem. Acest moment extraordinar a fost pregătit în cer și servit păstorilor, vestindu-se Nașterea lui Dumnezeu între oameni și începerea împărăției Păcii. Ca dovadă iată pasajul din sf. Ev. Luca cap. 2
Păstorii din Betleem
 • 8 În ţinutul acela, erau nişte păstori care stăteau afară, în câmp, şi făceau de strajă noaptea împrejurul turmei lor.
 • 9 Şi iată că un înger al Domnului s-a înfăţişat înaintea lor, şi slava Domnului a strălucit împrejurul lor. Ei* s-au înfricoşat foarte tare.
 • * Luca 1:12;
 • 10 Dar îngerul le-a zis: „Nu vă temeţi, căci vă aduc o veste bună, care va fi o mare bucurie pentru* toată lumea:
 • 11 astăzi*, în cetatea lui David, vi s-a născut un Mântuitor**, care este Hristos, Domnul.
 • * Isa 9:6** Mat 1:21 Mat 1:16Mat 16:16Luca 1:43Fapte 2:36Fapte 10:36Fil 2:11;
 • 12 Iată semnul după care-L veţi cunoaşte: veţi găsi un prunc înfăşat în scutece şi culcat într-o iesle.”
 • 13 Şi* deodată, împreună cu îngerul s-a unit o mulţime de oaste cerească, lăudând pe Dumnezeu şi zicând:
 • * Gen 28:12Gen 32:1Gen 32:2Ps 103:20Ps 103:21Ps 148:2Dan 7:10Evr 1:14Apoc 5:11;
 • 14 „Slavă* lui Dumnezeu în locurile preaînalte şi pace** pe pământ între oamenii plăcuţi Lui.”
 • * Luca 19:38Efes 1:6Efes 3:10Efes 3:21Apoc 5:13** Isa 57:19Luca 1:79Rom 5:1Efes 2:17Col 1:20 Ioan 3:16Efes 2:4Efes 2:72 Tes 2:131 Ioan 4:91 Ioan 4:10;
 • 15 După ce au plecat îngerii de la ei, ca să se întoarcă în cer, păstorii au zis unii către alţii: „Haidem să mergem până la Betleem şi să vedem ce ni s-a spus şi ce ne-a făcut cunoscut Domnul.”
 • 16 S-au dus în grabă şi au găsit pe Maria, pe Iosif şi Pruncul culcat în iesle.
 • 17 După ce L-au văzut, au istorisit ce li se spusese despre Prunc.
 • 18 Toţi cei ce i-au auzit s-au mirat de cele ce le spuneau păstorii.
 • 19 Maria* păstra toate cuvintele acelea şi se gândea la ele în inima ei.
Deosebit de important este versetul 10: Dar îngerul le-a zis: „Nu vă temeţi, căci vă aduc o veste bună, care va fi o mare bucurie pentru toată lumea ( tot norodul). Vestea aceasta a nașterii este asociată de înger cu timpul viitor, apoi ea se adresează tuturor din orice timp și loc prin sintagma – toată lumea sau tot norodul. Iată deci că îngerul ne transmite că această veste trebuie enunțată tuturor și ne și arată cum, prin colind. Vedem deci că împreună cu îngerul care a predicat vestea s-a unit o filarmonică cerească și ne-au oferit o comoară, anume colindul. Vestirea nașterii lui Cristos are consacrare expresă în celebrare fiind o moștenire de la îngeri.
Sărbătoarea Crăciunului este o sărbătoare a unității dar și a solemnității față de Dumnezeu, este cu și despre Dumnezeu.
Oamenii cei mai simplii și anume păstorii au fost primii oameni de pe pământ care au auzit colindul, nu bogații, nu politicienii. De aceea vă invit pe toți ca în aceste sărbători să mergem în colindă. Nu la cerșit, nu la adunat bani ci la vestirea Nașterii către cei mai în nevoie, către bolnavi, către orfani, bătrâni singuri, deținuți sau oameni în necaz. Apoi să colindăm familiile noastre, este un adagiu al îngerului prin sintagma pace între oamneii plăcuți Lui.
Asistăm cum cu nerușinare preoți și colindători celebrii încep să cânte așa zise colinde despre Mărioară, pomi , boieri, iepurași, tânărul din Țărigrad. Acești slujitori ai satanei au o singură misiune: să confiște Crăciunul de la Isus Cristos și să pună omul în locul Copilului Sfânt. Eu vă chem să cântăm acele colinde care vestesc nașterea Domnului, celelalte cântări din așa zisul folclor, să le aruncăm. La Crăciun nu sărbătorim capra și nici alte personaje ale ortodoxiei ci la Crăciun unicul sărbătorit este Isus Cristos, Dumnezeu adevărat din Dumnezeu adevărat, iar bisericile adevărate celebrează un singur sărbătorit.
Bradul de Crăciun nu este altceva decât un mod iconoplastic de reprezentare al credinciosului. Nu este un obicei păgân așa cum vor unii să mintă, bradul de Crăciun este o amintire a reformei. Bradul a fost împodobit pentru prima dată de Martin Luther la Augsburg 1508 și reprezintă pomul verde, Domnul Isus se compara cu pomul verde. Luminile reprezintă Vestea bună despre care sf. Ioan scrie în evanghelia sa cap. 1 că Lumina a venit în lume, iar globurile reprezintă faptele noastre bune. Chiar și pomul de crăciun vorbește despre Nașterea Lui Cristos însă în inimile creștinilor care trebuie să fie mereu în formă vie iar nu uscată, bradul fiind verde tot timpul anului.
Prin urmare suntem chemați să ne delimităm de cei care doresc să anuleze Crăciunul, ei sunt slujitori ai diavolului care dorește să amputeze din vigoare mesajul transmis de îngeri pe câmpia Betleemului.
Data sărbătorii coincide cu finalul lui Hanuka – (în ebraică חֲנֻכָּה, în vocalizare Tiberiană: Ḥănukkāh, sau simplu: חנוכה, adică “Rededicarea”, „Inaugurarea” romanizată și ca Hanukah, Hanukkah, Chanuka, ori Chanukah), reprezintă “Sărbătoarea inaugurării” și mai este cunoscută ca Sărbătoarea luminilor (Hag haUrim). Este o sărbătoare care durează opt zile (25 Kislev – 3 Tevet), comemorând rededicarea Templului din Ierusalim . Astfel începutul Evangheliei lui Ioan stabilește împlinirea lui Hanuka, Lumina a venit în lume și deci Crăciunul aste chiar pe 25 Decembrie ca dată. Simbolul corelării este dat de steaua de la Răsărit care i-a condus pe magi, stea promisă de Dumnezeu chiar prin prorocul Isaia. Așa dar Crăciunul marchează Templul inimii și anume Nașterea Domnului Isus pe pământ și în inimile noastre. Cristos să se nască în inmile tuturor cititorilor noștrii.
Fiți binecuvântați de Dumnezeu!

Crăciun Fericit !   al vostru Marius Leontiuc

Thursday, July 4, 2019

David Harbor wants Millie Bobby Brown to be the next star in Meryl Streep


David Harbor has hope for the future of his team.
The third season of Stranger Things was finally released after numerous anticipating and endless posts about the many events and collaborations around the Netflix series.
David, who plays the role of Chief Hopper. "I think as young artists are so successful and ... I want Millie to be the next Meryl Streep and I want Finn to be the next Daniel Day-Lewis," he said.

He detailed how he wants them to become great actors, but he also understands that such a pedestal involves a lot of effort. "And there is a need for development," he added.

Marius Leontiuc, news,

David Harbor, Millie Bobby Brown, the next, star, Meryl Streep

David Harbour vrea Millie Bobby Brown să fie următorul star în Meryl Streep


David Harbour are speranță pentru viitorul colectivului său.
Sezonul trei din Stranger Things a fost lansat in sfarsit dupa numeroase posturi de anticipare si nesfarsite despre numeroasele evenimente si colaborari din jurul serialului Netflix.
David, care joacă rolul șefului Hopper. "Cred că, în calitate de tineri artiști, au un succes atât de mare și ... vreau ca Millie să fie următoarea Meryl Streep și vreau ca Finn să fie următorul Daniel Day-Lewis", a spus el.

El a detaliat modul în care dorește ca ei să ajungă mari actori, dar înțelege, de asemenea, că un astfel de piedestal implică mult efort. "Și este nevoie de dezvoltare", a adăugat el.

Marius Leontiuc, știri,
David Harbour , Millie Bobby Brown, următorul ,star ,  Meryl Streep

Im zweiten Jahr hat Lindemann den Vorteil des Hauses


Im vergangenen Jahr ist für Laura Lindemann das sechste World Series-Rennen in Hamburg am Samstag (14:00) der Vorteil, zu Hause zu sein. Die Leute begrüßten sie fröhlich

In der Gesamtwertung der Lindemann World Series verpasst er nach 23 Jahren wichtige Punkte und musste wegen eines entzündeten Backenzahns über das Leeds-Rennen springen. Favorit ist General Katie Zaferes aus den USA.

Marius Leontiuc, Nachrichten
Im zweiten Jahr, Lindemann,
Vorteil,
Haus

În al doilea an ,Lindemann are avantajul casei


În  ultimul an, pentru Laura Lindemann este a sasea cursa la World Series în Hamburg, sâmbătă (ora 14:00) avantajul fiind acasă. Oamenii au întâmpiunat-o cu urale

În clasamentul general al seriei Lindemann Mondiale, după 23 de ani, îi lipsesc puncte importante și  a trebuit să sari peste cursa din Leeds, din cauza unui dinte molar inflamat. Favorit este liderul general Katie Zaferes din SUA.

Marius Leontiuc, stiri
În al doilea an ,Lindemann,
avantaj ,
casei

Chicago - Navy Pier: Independence Day slaughter


On the occasion of the Independence Day parade, an accrual took place in Chicago, USA. 3 severely injured and 16 others hospitalized after altercation.
It is to avoid the Chicago City Hall,
for now.

Marius Leontiuc, news,
Chicago, Navy Pier, stabbing, Independence Day

Chicago - Navy Pier: Independence Day Schlachtung

Anlässlich der Unabhängigkeitstagparade fand in Chicago, USA, eine Rückstellung statt. 3 schwerverletzte und 16 andere wurden nach einer Auseinandersetzung ins Krankenhaus eingeliefert.
Es ist das Chicago City Hall zu vermeiden,
für den moment.

Marius Leontiuc, Nachrichten,
Chicago, Navy Pier, erstechend, Independence Day

Chicago - Navy Pier : înjunghiere de Ziua Independenței


Cu ocazia paradei de Ziua Independenței, o akltercație a avut loc în Chicago, SUA. 3 răniți grav și alți  16 Alți spitalizați după altercație.
Este de evitat zona primăriei orașului Chicago ,
pentru moment.

Marius Leontiuc, stiri,
Chicago, Navy Pier,înjunghiere, de,  Ziua Independenței

Neuer Film mit J. Cole - Rache der Träumer II

Neuer Film mit J. Cole - Rache der Träumer II
Heute wird der neue Film veröffentlicht, der Produzent ist Dreamville Records
in anderen Rollen: EarthGang, J.I.D., Vince Staples, Cozz, Kendrick Lamar, Ari Lennox
Poster Name: Dreamville Stream "Träumer Rache III"
Marius Leontiuc - Nachrichten
  Neuer Film, J. Cole,
Dreamville Records Früher
, EarthGang, J.I.D., Vince Staples, Cozz, Kendrick Lamar, Ari Lennox,
, Dreamville Stream, Träumer Rache III,

New film with J. Cole - Revenge of the Dreamers II


Today will release the new movie, the producer is Dreamville Records
in other roles: EarthGang, J.I.D., Vince Staples, Cozz, Kendrick Lamar, Ari Lennox
Poster Name: Dreamville Stream "Dreamer Revenge III"
Marius Leontiuc - news
  New film, J. Cole,
, Dreamville Records,
, EarthGang, J.I.D., Vince Staples, Cozz, Kendrick Lamar, Ari Lennox,
, Dreamville Stream, Dreamer Revenge III,

Nou film cu J. Cole - Răzbunarea celor care visează II


Nou film cu J. Cole - Răzbunarea celor care visează II •
Astăzi va lansat noul film, producătorul este Dreamville Records
în alte roluri: EarthGang ,J.I.D, Vince Staples, Cozz ,Kendrick Lamar,Ari Lennox
Numele de afiș: Stream Dreamville "Răzbunarea visătorului III"
Marius Leontiuc - stiri
 Nou film, J. Cole,
,Dreamville Records ,
, EarthGang ,J.I.D, Vince Staples, Cozz ,Kendrick Lamar,Ari Lennox ,
,Stream Dreamville ,Răzbunarea visătorului III,

Bayern: Tap water should be boiled. WARNING!


In Bayern there is an alert to water drinking, water not drinking because of enterococci, drinking water in some lower Bavarian cities. So it must be boiled. Deggendorf, Passau and Dingolfing are affected. THIS COMMUNICATION, according to the spokesman for the Bayern Forest for water supply.

Due to enterococci bacteria, potable water should be boiled in some localities on the right of the Danube. The reason is, according to a speaker of the water supply of the Bavarian forest, of the Zweckverbandes spring in the municipality of Moos. Enterococci can cause infections.

Marius Leontiuc - news

Germany, Bayern, tap water, drinking water, bacteria, must be boiled, WARNING,

Bayern: Leitungswasser muss abgekocht werden. ACHTUNG!


In Bayern gibt es einen Warnhinweis zum Wassertrinken, zum Wassertrinken wegen Enterokokken und zum Trinkwasser in einigen niederbayerischen Städten. Also muss es gekocht werden. Betroffen sind Deggendorf, Passau und Dingolfing. DIESE MITTEILUNG, so der Sprecher des Bayerischen Waldes für Wasserversorgung.

Aufgrund von Enterokokkenbakterien sollte an einigen Stellen rechts der Donau Trinkwasser gekocht werden. Grund dafür ist laut einem Sprecher der Wasserversorgung des Bayerischen Waldes der Zweckverbandes Quelle in der Gemeinde Moos. Enterokokken können Infektionen verursachen.

Marius Leontiuc - Nachrichten

Deutschland, Bayern, Leitungswasser, Trinkwasser, Bakterien, muss gekocht werden, WARNUNG,

Germania, Bavaria: Apa de la robinet trebuie fiartă. ATENTIE !


În Bavaria există o alertă la potabilitatea apei, apa nefiind potabilă din cauza enterococilor, apa de băut în unele orașe din Bavaria inferioară . Astfel,trebuie fiartă. Sunt afectate zonele Deggendorf, Passau și Dingolfing. ACEST COMUNICAT, potrivit purtătorului de cuvânt al Pădurii Bavareze pentru alimentarea cu apă.

Datorită bacteriilor enterococci, apa potabilă trebuie fiartă în unele localități din dreapta Dunării. Motivul este, potrivit unui vorbitor al aprovizionării cu apă a pădurii bavareze, a izvorului Zweckverbandes din municipalitatea Moos. Enterococii pot provoca infecții.

Marius Leontiuc - știri

Germania,Bavaria,Apa de la robinet,apa potabilă,bacterii, trebuie fiartă, ATENTIE,

Fuego en las vegas

Fuego en las vegas

Ubicación: Red Rock Casino Resort & Spa - Las Vegas en el área de Casinos Station. Causa del fuego: fuegos artificiales, informa al Departamento de Bomberos de Clark en plena acción.
Por lo tanto, informo las noticias: un pequeño incendio reportó casi el área de valet en Red Rock Casino
Marius Leontiuc - noticias

Las Vegas, leontiuc, noticias.

Fire in Las Vegas

Fire in Las Vegas

Location: Red Rock Casino Resort & Spa - Las Vegas in the Casinos Station area. Cause of Fire: Fireworks, informs the Clark Fire Department in full action
So, I report the news: A small fire reported almost the valet area at Red Rock Casino
Marius Leontiuc - news

Las Vegas, leontiuc, news

Incendiu în Las Vegas


Locație: Red Rock Casino Resort & Spa - Las Vegas în zona de Cazinouri Station . Cauza incendiului: Artificii, ne informează Departamentul de Pompieri din Clark aflat în plină acțiune
Astfel, prezint știrea: Un incendiu mic a raportat aproape zona valet la Red Rock Casino
Marius Leontiuc - știri

Las Vegas , leontiuc , știri

4 juli och andra dagar, hur man fotograferar fyrverkerier

Miljoner människor tog bilder av fyrverkerier igår, och miljontals foton är enkla eller färglösa. Användningen av fyrverkerier är inte så svårt, men det kräver lite avancerad planering och verktyg och en liten exponeringsteknik.
Marius Leontiuc - Hitech, nyheter
4 juli andra dagar, hur, till, fotografera, fyrverkerier, leontiuc

4 juillet et autres jours, comment photographier un feu d'artifice


Des millions de personnes ont pris des photos de feux d'artifice hier, et des millions de photos sont simples ou incolores. L'utilisation de feux d'artifice n'est pas si difficile, mais elle nécessite peu de planification et d'outils avancés et une petite technique d'exposition.
Marius Leontiuc - Hitech, nouvelles
4 juillet, autres jours, comment, photographier, feu d'artifice, leontiuc

4 iulie și alte zile, Cum să fotografiezi artificiiMilioane de oameni au făcut fotografii de focuri de artificii ieri, iar milioane de fotografii sunt simple sau fără culoare. Folosirea fotografiilor cu focuri de artificii nu este atât de dificilă, dar are nevoie de puțină planificare avansată și unelte și puțină tehnică de expunere.
Marius Leontiuc - Hitech, stiri
4 iulie, alte zile, Cum ,să, fotografiezi ,artificii,leontiuc

July 4th and other days, How to photograph fireworksMillions of people took pictures of fireworks yesterday, and millions of photos are simple or colorless. The use of fireworks is not that difficult, but it requires little advanced planning and tools and a little exposure technique.
Marius Leontiuc - Hitech, news
July 4th, other days, How, to, photograph, fireworks, leontiuc

4 июля и другие дни, Как сфотографировать фейерверк


Вчера миллионы людей фотографировали фейерверки, а миллионы фотографий были простыми или бесцветными. Использование фейерверков не так сложно, но требует небольшого количества продвинутого планирования и инструментов и немного техники воздействия.
Мариус Леонтьюк - Hitech, новости
4 июля, другие дни, Как, чтобы, фотография, фейерверк, Леонтик

Wednesday, July 3, 2019

4. Juli und andere Tage, wie man Feuerwerke fotografiert


Millionen von Menschen haben gestern ein Feuerwerk fotografiert und Millionen von Fotos sind einfach oder farblos. Die Verwendung von Feuerwerkskörpern ist nicht so schwierig, erfordert jedoch wenig fortgeschrittene Planung und Werkzeuge sowie ein wenig Belichtungstechnik.
Marius Leontiuc - Hitech, Nachrichten
4. Juli, andere Tage, wie, fotografieren, Feuerwerk, leontiuc

4 luglio e altri giorni, Come fotografare fuochi d'artificio

Milioni di persone hanno scattato foto di fuochi d'artificio ieri e milioni di foto sono semplici o incolori. L'uso di fuochi artificiali non è poi così difficile, ma richiede poca pianificazione e strumenti avanzati e una piccola tecnica di esposizione.
Marius Leontiuc - Hitech, notizie
4 luglio, altri giorni, Come, a, fotografare, fuochi d'artificio, leontiuc

Tuesday, July 2, 2019

14 marinari morți în foc pe submersibilul rusesc M0D

14 marinari ruși au murit în această zi în urma unui incendiu puternic care a mistuit un submarin rusesc militar, incendiu apărut în urma unei defecțiuni.
Marius Leontiuc - stiri

14 погибших моряков на российской подводной лодке M0D

14 погибших моряков на российской подводной лодке M0D

14 российских моряков погибли в этот день после огненного пожара, уничтожившего российскую военную подводную лодку - пожара, возникшего в результате неисправности.
Мариус Леонтьюк - новости

14 dead sailors on the Russian submarine M0D

14 dead sailors on the Russian submarine M0D

14 Russian sailors died this day after a fiery fire that destroyed a Russian military submarine, a fire resulting from a malfunction.
Marius Leontiuc - news

建築 - 最大的水下餐廳

建築 - 最大的水下餐廳
世界上最大的水下餐廳已經開業


它位於挪威Lindesnes海岸海拔5米處,是歐洲第一家水下餐廳。
在那裡,您可以享用獨特的新鮮海鮮,魚類,魚子醬或挪威食譜。 與極簡主義建築相結合的水下高科技相比,它是一個建築事件。
Marius Leontiuc  - 新聞

Architecture - Le plus grand restaurant sous-marin

Architecture - Le plus grand restaurant sous-marin
Le plus grand restaurant sous-marin au monde a été ouvert


Situé à cinq mètres sous le niveau de la mer sur la côte de Lindesnes en Norvège, il s'agit du premier restaurant sous-marin d'Europe.
Vous pourrez y servir des fruits de mer frais, du poisson, du caviar ou des recettes norvégiennes offrant une vue unique. Comparé à une architecture minimaliste associée à une technologie de pointe sous-marine, il s’agit d’un événement architectural.
Marius Leontiuc - nouvelles

Architektur - Das größte Unterwasserrestaurant

Architektur - Das größte Unterwasserrestaurant
Das größte Unterwasserrestaurant der Welt wurde eröffnet


Es liegt fünf Meter unter dem Meeresspiegel an der Küste von Lindesnes in Norwegen und ist das erste Unterwasserrestaurant in Europa.
Dort können Sie frische Meeresfrüchte, Fisch, Kaviar oder norwegische Rezepte mit einer einzigartigen Aussicht servieren. Verglichen mit minimalistischer Architektur in Kombination mit Unterwasser - Hi - Tech ist es ein architektonisches Ereignis.
Marius Leontiuc - Nachrichten

Építészet - A legnagyobb víz alatti étterem

Építészet - A legnagyobb víz alatti étterem
Megnyílt a világ legnagyobb víz alatti étterme


A norvégiai Lindesnes partjainál öt méterrel a tengerszint felett fekszik, ez az első víz alatti étterem Európában.
Ott friss tengeri ételeket, halat, kaviárt vagy norvég recepteket szolgálnak fel egyedülálló kilátással. A minimalista építészethez képest a víz alatti hi-tech technológiával kombinálva ez egy építészeti esemény.
Marius Leontiuc - hírek

Architecture - The largest underwater restaurant

Architecture - The largest underwater restaurant
The largest underwater restaurant in the world has been opened


Located five meters below sea level on the Lindesnes coast in Norway, it is the first underwater restaurant in Europe.
There you can serve fresh seafood, fish, caviar or Norwegian recipes with a unique view. Compared with minimalist architecture combined with underwater hi - tech, it is an architectural event.
Marius Leontiuc - hitech

Arhitectură - Cel mai mare restaurant subacvatic

S-a deschis cel mai mare restaurant subacvatic din lume

Situat la cinci metrii sub nivelul mării, pe litoralul din Lindesnes, în Norvegia, este primul restaurant subacvatic din Europa .
Acolo puteți servi fructe de mare proaspete, pește, preparate din icre sau rețete norvegiene cu o vedere unică. Față de arhitectura minimalistă combinată cu hi tech - ul subacvatic, reprezintă un eveniment al arhitecturii.
Marius Leontiuc - HiTechRo

A brit EP-képviselők az Európai Unió plenáris ülésén fordultak hátra

A brit képviselők a proBrexit részt vettek a strasbourgi ülés megnyitóján kedden. Visszatértek, ahogy az Unió himnuszt játszották a háttérben.
A 29 brit európai parlamenti képviselő jelen volt a szoba mögött, míg az Ode az örömnek - a hivatalos EU himnusz - volt a nyitó ülés.
Antonio Tajan, a Parlament soros elnöke korábban arra kérte kollégáit, hogy álljanak "a tiszteletben" a himnuszt énekelő kvartettéért, de hihetetlen hozzáállással, Brexit pártvezető Nigel Farage és az európai parlamenti képviselők a pártban, a falhoz fordultak.

Farage azt mondta, hogy nem volt hajlandó megmutatni "a nekünk kényszerített külföldi himnuszok tiszteletét". Hozzátette: "Mi megtettük, amit mondtunk és a szobában maradtunk, de hátat fordítottunk."
Marius Leontiuc - Hírek
Leontiuc, Eurodeputati, brit, bojkott, himnusz, öröm, öröm

Die britischen Abgeordneten wandten sich vom Plenum der Europäischen Union ab

Die britischen Europaabgeordneten proBrexit nahmen am Dienstag an der Eröffnung der Sitzung in Straßburg teil. Sie kehrten zurück, als die Union-Hymne im Hintergrund spielte.
Die 29 britischen Europaabgeordneten waren hinter dem Saal anwesend, während Ode an die Freude - die offizielle EU-Hymne - die Eröffnungssitzung war.


Antonio Tajani, Acting Sprecher, früher forderte seine Kollegen in „Respekt“ Stern für das Quartett, die imnul.Cu jedoch sang, den trotzigen spezifischen Brex Führer, Nigel Farage, und die Abgeordneten in der Partei s Sie wandten sich an die Wand.

Farage sagte er weigerte sich „Respekt für ausländische Hymnen wir gezwungen waren,“ zu zeigen .Er fügte hinzu: „Wir haben getan, was uns gesagt wurde und setzte sich im Zimmer, aber wir waren abgewendet.“
Marius Leontiuc - Nachrichten

The British MEPs turned their backs on the plenary of the European Union


The British MEPs proBrexit participated in the opening of the Strasbourg session on Tuesday. They returned as the Union anthem played in the background.
The 29 British MEPs were present behind the room, while Ode to Joy - the official EU anthem - was the opening session.


Antonio Tajan, the President-in-Office of the Parliament, asked his colleagues earlier to stand in "respect" for the quartet who sang the anthem. However, with a defiant attitude, Brexit party leader Nigel Farage and MEPs in the party, they turned to the wall.

Farage said he refused to show "the respect for the foreign hymns that were forced upon us." He added, "We did what we were told and stayed in the room, but we turned our backs."
Marius Leontiuc - catNews
Leontiuc, Eurodeputati, British, boycott, hymn, ode to joy

Eurodeputații britanici și-au întors spatele, când se intona în plen imnul Uniunii Europene

Deputații Britanici din Parlamentul European, au manifestat proBrexit participândla deschiderea ședinței la Strasbourg, marți. Aceștia s-au întors în timp ce imnul Uniunii cânta în fundal.
Cei 29 de deputați europeni britanici au fost prezenți în spatele camerei, în timp ce Oda Bucuriei - imnul oficial al UE - era intonatla sesiunea de deschidere.

Antonio Tajan, președintele Parlamentului în exercițiu, a cerut mai devreme colegilor săi să stea în "respect" pentru cvartetul care a cântat imnul.Cu toate acestea, cu atitudine sfidătoare specifică, liderul partidului Brexit, Nigel Farage, și deputații europeni din partid s-au întors spre perete.

Farage a spus că a refuzat să arate "respectul pentru imnurile străine care ne-au fost forțate".El a adăugat: "Am făcut ceea ce ni s-a spus și am stat în sală, dar ne-am întors spatele."
Marius Leontiuc - Stiri
Leontiuc,eurodeputati,britanici,boicot,imn,ue,oda bucuriei

日本は禁止の後の最初のクジラを捕獲する

日本は禁止の後の最初のクジラを捕獲する
日本は再び海のクジラを殺します。 最初の漁獲量はすでにBBCによって発表された。 ミンククジラが船から引かれる


5隻の帆船が日本で30年以上鯨を捕獲した最初の船です。

アジア
Marius Leontiuc  - jpnews

日本捕獲高禁令後的第一條鯨魚

日本捕獲高禁令後的第一條鯨魚
日本再次殺死海鯨。 BBC已經提出了第一個問題。 小鬚鯨從船上被拉出來


五艘帆船是第一艘在日本捕鯨30多年的帆船。

亞洲
Marius Leontiuc  - 新聞

Japan captures the first whale after the high ban

Japan captures the first whale after the high ban

Japan kills ocean whales again. The first catch was already presented by the BBC. A minke whale is pulled from a shipThe five sailing ships are the first to hunt the whales in Japan for more than 30 years.


ASIA

Marius Leontiuc - catNews


Japonia captează prima balenă după interdicția ridicată

Japonia ucide din nou balenele oceanelor. Prima captură a fost deja prezentată de BBC. O balenă minke este trasă de pe o navă

Cele cinci nave care au navigat sunt primele care vânează în mod obișnuit balene în Japonia în mai mult de 30 de ani.

ASIA
Marius Leontiuc - Stiri

中國 - 香港:暴力抗議活動


香港警察扔碎玻璃
香港的抗議活動觸發了法治 - 中國

反對最繁榮的經濟實力的抗議活動在香港荒謬地繼續,可能是由於福利。 中國的權力受到了不公平的攻擊,沒有考慮到中國是發展天堂的政府的努力。

馬呂斯萊昂蒂克

新聞
新聞,香港,中國,政府 ,馬呂斯萊昂蒂克

China - Hong Kong: Violent protests

Hong Kong police officer threw broken glass
The protests in Hong Kong trigger rule of law rule - China

Protests against the most prosperous economic power, absurdly continue in Hong Kong with violence, probably due to welfare. Chinese power is unfairly attacked, not taking into account the efforts of the government through which China is a heaven of development.

Marius Leontiuc

catnews

China - Hong Kong : Proteste violente


Ofițer de poliție din Hong Kong aruncat prin sticlă spartă
Protestele din Hong Kong determină aplicarea regulilor statului de drept - China

Protestele împotriva celei mai prospere puteri economice, în mod absurd continuî la Hong Kong cu violențe, aceasta ca urmare probabil a bunăstării. Puterea chineză este nedrept atacată, nefiind luate în calcul eforturile guvernului prin care China este un rai al dezvoltării.

Marius Leontiuc

stiri

Monday, July 1, 2019

العمارة - أكبر مطعم تحت الماء

العمارة - أكبر مطعم تحت الماء
تم افتتاح أكبر مطعم تحت الماء في العالم


يقع على بعد خمسة أمتار تحت مستوى سطح البحر على ساحل Lindesnes في النرويج ، وهو أول مطعم تحت الماء في أوروبا.
هناك يمكنك تقديم المأكولات البحرية الطازجة والأسماك والكافيار والوصفات النرويجية مع وجهة نظر فريدة من نوعها. بالمقارنة مع الهندسة المعمارية الحد الأدنى جنبا إلى جنب مع التكنولوجيا الفائقة تحت الماء ، وهو حدث معماري.
ماريوس ليونتيوك - الأخبار

אדריכלות - המסעדה הכי גדולה מתחת למים


המסעדה התת-מימית הגדולה בעולם נפתחה

ממוקם חמישה מטרים מתחת לפני הים על חוף 

 בנורבגיה, היא מסעדה מתחת למים הראשונה באירופה.
שם תוכלו להגיש פירות ים טריים, דגים, קוויאר או מתכונים נורווגיים עם נוף ייחודי. בהשוואה לארכיטקטורה מינימליסטית המשולבת בהיי-טק, זהו אירוע אדריכלי.
מריוס Leontiuc - חדשות

Архитектура - самый большой подводный ресторан


Самый большой подводный ресторан в мире был открыт


Расположенный на пять метров ниже уровня моря на побережье Линдеснес в Норвегии, это первый подводный ресторан в Европе.
Там вы можете отведать свежие морепродукты, рыбу, икру или норвежские рецепты с уникальным видом. По сравнению с минималистской архитектурой в сочетании с подводным хай-теком, это архитектурное событие.

rМариус Леонтьюк - новости

Friday, June 28, 2019

M. Leontiuc: Something about the right to forgotten

M. Leontiuc: Something about the right to forgotten


Distinguished by the fundamental rights of Conv.E.D.O. but the European Court of Human Rights (ECHR), guaranteed by European Union law as a fundamental right, the right to be forgotten in the Internet acts not as an obligation in the service but as a citizen's obligation.
As such, it applies and binds every web site owner, domain, electronic publication, ... even to public authorities.

Let's look at the rule of law:
the provisions of art. 17 REGULATION (EU) 2016/679,
Article 17
EU General Data Protection Regulation
"Right to delete data (" right to be forgotten ")"
=> moje: 65, 66
=> fine administrative: Article 83 (5) lit b
1. The data subject shall have the right to obtain from the controller the deletion of the personal data relating to him without undue delay and the controller shall be required to delete the personal data without undue delay if one of the following reasons :
=> Article: 12, 15, 19
(a) personal data are no longer required for the purposes for which they were collected or processed;
(b) the data subject withdraws his consent under Article 6 (1) (a) or Article 9 (2) (a), and there is no other legal basis for the processing ;
(c) the data subject opposes processing pursuant to Article 21 (1) and there are no legitimate reasons with regard to the processing or the data subject opposes processing under Article 21 (2);
(d) personal data has been processed unlawfully;
=> Article: 18
(e) personal data must be deleted in order to comply with a legal obligation incumbent upon the operator under Union or national law under which the operator is located;
(f) personal data were collected in connection with the provision of information society services referred to in Article 8 (1).
2. Where the operator has made publicly available his personal data and is required to delete it pursuant to paragraph 1, the operator shall, taking into account the available technology and the cost of implementation, take reasonable steps, including technical measures, to inform operators who process personal data that the data subject has requested the deletion by these operators of any links to that data or of any copies or reproductions of such personal data.
=> Article: 70
=> moje: 66
3. Paragraphs 1 and 2a shall not apply to the extent that processing is necessary:
(a) for the exercise of the right to freedom of expression and information;
(b) compliance with a legal obligation under European Union or national law applicable to the operator or for the performance of a task performed in the public interest or in the exercise of an official authority with which the operator is invested;
(c) on grounds of public interest in the field of public health, in accordance with Article 9 (2) (h) and (i) and Article 9 (3);
(d) for purposes of archiving in the public interest for the purposes of scientific or historical research or for statistical purposes, in accordance with Article 89 (1), to the extent that the right referred to in paragraph 1 is likely to render impossible; to seriously affect the achievement of the respective processing objectives; or
(e) for the establishment, exercise or defense of a right in court.
The right to delete data or the right to be forgotten
The right to be forgotten is the right of a person to ask for personal data to be deleted so that third parties can no longer follow them. Another definition of the right to be forgotten may refer to the silence on past events that no longer have continuity.
It will be the problem of some that the name given in an article is not given personal. Let's look at what the ICCJ (High Court of Cassation and Justice) says:
"Personal data (or information on personal data) and public interest information are defined by law:
first, by the provisions of art. 2 par. (1) lit. c) of Law no. 544/2001, according to which information on personal data means any information regarding an identified or identifiable individual, and the provisions of art. 3 par. (1) lit. a) of Law no. 677/2001, according to which personal data is any information regarding an identified or identifiable individual; an identifiable person is the person who can be identified, directly or indirectly, in particular by reference to an identification number or to one or more factors specific to his or her physical, physiological, psychological, economic, cultural or social identities;
second, the provisions of art. 2 par. (1) lit. b) of Law no. 544/2001, which states that information of public interest means any information regarding the activities or results of the activities of a public authority or public institutions, regardless of the support or the form or the way of expressing the information.
Therefore, personal data subsumes the general notion of information and, insofar as it regards its activities or results from the activities of a public authority or public institutions, are likely to represent information of public interest, within the meaning of art. 2 par. (1) lit. b) of Law no. 544/2001.
However, in order to enter into this category, an additional condition must be fulfilled, namely to affect the capacity to exercise the public function, because, according to art. 14 par. (1) of the Law no. 544/2001, Information on the citizen's personal data may become information of public interest only insofar as it affects the capacity to exercise a public office.
In the absence of this condition, the personal data are exempt from the free access of the citizens, in this respect the express provisions of art. 12 par. (1) lit. a) of Law no. 544/2001, according to which it is exempt from the free access of the citizens, stipulated in art. 1 and Art. 111, the following information: (d) information on personal data, according to law
As to the first question, since both Art. 2 par. (1) lit. c) of Law no. 544/2001, as well as art. 3 par. (1) lit. a) of Law no. 677/2001 defines personal data as any information about a natural person and bearing in mind that surname and surname are the main identification attributes of the person, it is indifferent whether in a given situation these are or not sufficient to identify the person. Indeed, the legal provisions mentioned do not make the protection of personal data conditional on the fulfillment of such a condition and this situation finds its justification in the fact that the data can be supplemented from other sources accessible to the interested person.
It follows that the provisions of Art. 2 par. (1) lit. c) of Law no. 544/2001 and art. 3 par. (1) lit. a) of Law no. 677/2001 must be interpreted as meaning that the name and surname of a person represents information relating to personal data, whether in a given situation they are sufficient to identify the person.
As regards the second question, it is noted that, as has been shown, the provisions of Art. 12 par. (1) lit. d) of Law no. 544/2001 exempts personal data from free access of citizens. However, the law does not expressly regulate the situation where information of public interest and information on personal data is present in the same document, regardless of its support or its form or mode of expression, an opportunity for the referring court to formulate the second question.
Since the above-mentioned legal text establishes an exception and considering that the exceptions are strictly interpreted, it follows that, in the case discussed, the law must be interpreted as meaning that each type of information has its legal regime that can not be extended to the other, which means that when information is contained in the same document, it will be made accessible in a censored form by removing all information about an identified or identifiable person. "
MINUTE
"Grant the notice of a preliminary ruling, formulated by the Constanta Court of Appeal Civil Section II, administrative and fiscal litigation, by the conclusion of July 13, 2015, pronounced in File no. 8.392 / 118/2014, and accordingly establishes that:
In interpreting and applying art. 2 par. (1) lit. c) of Law no. 544/2001 and art. 3 par. (1) lit. a) of Law no. 677/2001, the name and surname of a person represents information about personal data, whether in a given situation, it is sufficient or insufficient to identify the person.
In the case of requests for free access to information of public interest based on the provisions of Law no. 544/2001, when the information of public interest and the information regarding the personal data are present in the same document, regardless of the support or the form or way of expressing the information, the access to the public interest information is made by the anonymization information on personal data; the refusal of access to information of public interest, as long as the information on personal data is anonymous, is unjustified.
Obligatory, according to the provisions of art. 521 par. (3) of the Code of Civil Procedure.
Pronounced in the public hearing on 7 December 2015. "
The right to forgotten is, therefore, very important, because some people may even cost their wealth if they do not respect this right.
Marius Leontiuc

Disclaimer-Regulament

Articolele pot fi preluate în întregime cu condiția mențiunii „potrivit d-lui Marius Leontiuc” și indicarea link-ului de blog iar nu de articol.
Nu sunt permise comentarii defăimătoare sau de atac la adresa lui Marius Leontiuc

Words

- המסעדה הכי (1) 14 (1) 14 погибших (1) 4 iulie (1) 4 juillet (1) 4 juli (1) 4 luglio (1) 4 июля (1) 4. Juli (1) a (1) â (1) â București (1) A legnagyobb (1) â Petcu Georgeta (1) about (1) after the high ban (1) alatti (1) alin (1) alte zile (1) alternativa (1) Alternative zu Corel (1) altri giorni (1) andere Tage (1) andra (1) antreprenor (1) Apa de la robinet (1) apa potabilă (1) Architecture (2) Architektur (1) Arhitectură (1) Ari Lennox (3) artificii (1) ATENTIE (1) aus Böhnen (1) autres jours (1) avantaj (1) avocati (1) bacteria (1) bacterii (1) Bakterien (1) Baroul (1) Baroul Cluj (1) Baroul Timiș (1) Bavaria (1) Bayern (2) boicot (1) bojkott (1) boycott (1) Boykott (1) brit (1) britanici (1) Brite (1) British (1) Cândea Claudia (1) captează (1) captures (1) casei (1) catnews (1) Cel mai mare (1) Chicago (3) china (2) clujust (1) Come (1) comment (1) Corel (1) Cozz (3) Cum (1) dagar (1) Das größte (1) David Harbor (1) David Harbour (1) de (1) dead (1) Deutschland (1) Draw (1) Dreamer Revenge III (1) Dreamville Records (2) Dreamville Records Früher (1) Dreamville Stream (2) dreptul de a fi uitat (1) drinking water (1) după (1) EarthGang (3) Editorial (2) Építészet (1) Ermen II (1) Ernst Mosch (1) erstechend (1) étterem (1) eurodeputati (4) fanfare (1) feu d'artifice (1) Feuerwerk (1) fireworks (1) first whale (1) forgotten (1) fotografare (1) fotografera (1) fotografieren (1) fotografiezi (1) Freude (1) fuochi d'artificio (1) fyrverkerier (1) Germania (1) Germany (1) golban (1) Goldene Klänge (1) grand (1) gratuita (1) Haus (1) hi-tech (1) himnusz (1) hírek (1) hitech (4) Hong Kong (2) How (1) hur (1) hymn (1) Hymne (1) iccj (1) Ilian Mircea (1) imn (1) Independence Day (2) înjunghiere (1) interdicția ridicată (1) J. Cole (3) J.I.D (1) J.I.D. (2) Japan (1) Japonia (1) July 4th (1) jurnalisti (1) Kendrick Lamar (3) la (1) Las Vegas (3) Le (1) Leitungswasser (1) Leontiuc (33) Leontiuc Marius (7) libera exprimare (1) Lindemann (2) M0D (2) marinari (1) Marius (2) Marius Leontiuc (23) Mauris (1) Meryl Streep (2) Millie Bobby Brown (2) morti (1) muss gekocht werden (1) must be boiled (1) Nachrichten (4) Nachrichten Im zweiten Jahr (1) Navy Pier (3) Neuer Film (1) New film (1) news (4) norvegia (1) noticias. (1) Nou film (1) nouvelles (1) nyheter (1) oda bucuriei (1) ode to joy (1) Office Zeichnen (1) ofiter (1) on the (1) Open (1) Open Office (1) öröm (1) other days (1) photograph (1) photographier (1) plus (1) politie (1) prima balenă (1) proteste (1) ranit (1) Răzbunarea visătorului III (1) regulament ue (1) restaurant (3) right to (1) rusia (1) Russian (1) (1) sailors (1) sergiu bogdan (1) Sie eine kostenlose (1) soft (1) Something (1) sous-marin (1) stabbing (1) Stan Lacrima (1) star (2) stiri (5) știri (4) stiri În al doilea an (1) Stream Dreamville (1) subacvatic (1) submarine (1) tap water (1) the (2) The largest (1) the next (1) till (1) tinu (1) to (1) Träumer Rache III (1) trebuie fiartă (1) Trinkwasser (1) ue (1) underwater (1) Unterwasserrestaurant (1) următorul (1) Vince Staples (3) Violent protests (1) víz (1) Vorteil (1) WARNING (1) WARNUNG (1) wie (1) Ziua Independenței (1) Архитектура (1) большой (1) другие дни (1) Как (1) Леонтик (1) лодке (1) Мариус Леонтьюк (2) моряков (1) на (1) новости (2) подводной (1) подводный (1) ресторан (1) российской (1) самый (1) фейерверк (1) фотография (1) чтобы (1) אדריכלות (1) גדולה (1) מתחת למים (1) أكبر (1) العمارة (1) الماء (1) ليونتيوك (1) ماريوس (1) مطعم تحت (1) アジア (1) ニュース、日本、クジラ (1) 一些关于 (1) 最大的水下餐廳 (1) (1) 建築 (1) 新聞 (2) 新聞,日本,鯨魚 (1) 新聞,香港,中國,政府 (1) 莱昂蒂乌克 (1) 被遗忘 (1) 馬呂斯萊昂蒂克 (1) 马吕斯 (1)