Etarget

Wednesday, June 26, 2019

Clujust.ro, defăimarea și evaziunea

Editorial, stiri
Contextul:
De aproximativ 5  ani, un portal de internet cu domeniul clujust.ro este folosit într-o continuă defăimare la adresa unor inculpați sau oameni de afaceri de către un cetățean născut în zona Petroșani, cu reședința în județul Cluj, pe nume Golban Alin (foto).

Pe portalul respectiv construit pe platformă Wordpress, numitul Golban Alin nu se semnează, prezintă portalul precum o veritabilă redacție însă la adresă de contact nu găsim decât un email, nici măcar un număr de telefon.

Cu toate acestea și pe mine și pe alți cetățeni, pentru episoade demult apuse, în spirit de justițiar numitul Golban Alin ne califică într-un limbaj trivial drept,, țepari, excroci,...”.
Mi-am tot pus problema ce replică să-i dau public acestui individ fără a comite păcatul defăimării, pentru că aprofundând între timp alte studii - cursuri teologice protestante, am aflat că defăimarea este un păcat definit clar de sf. apostol Paul.

Și deci este foarte ingrat și greu să oferi un drept la replică și chiar mai greu să exerciți o anchetă de blog în a te apăra de atacurile mizerabile și să eviți defăimarea. Însă atunci când cunoaștem existența unei infracțiuni și acțiuni delictuale pe care o arătăm public, nu comitem defăimare, desigur respectând legea și la un moment dat dreptul de a fi uitat, drept fundamental ocrotit de Uniune, drept pe care mai sus numitul nu î-l respectă în ceea ce privește trecutul lui Marius Leontiuc, trecutul meu și al altora. Faptul că Golban este administrator de web clujust.ro, am aflat de pe facebook, iată:


Acțiune și delict:
Primul lucru care mi-a dat de gândit(, după ce numitul Golban Alin a refuzat să-mi respecte dreptul de a fi uitat protejat de regulamentele UE și m-a defăimat din nou,) î-l constituie aglomerația de bannere publicitare pe portalul clujust.ro și mare mi-a fost surpinderea să observ că portalul e înscris și deservit de o persoană fizică. Iată și dovada:


Am privit și traficul contorizat de Google Analytics și am aflat că av em de a face cu un portal demn de invidiat, cu mulți cititori, care în 5 ani a produs peste 1 milion de euro doar din bannere.

 Acolo vedem publicitate directă, publicitate ADS: Google Adsense, Trypo și altele, chiar și un formular de plată electronică.
Ce este interesant, că nu asistăm la un mijloc de exprimare a dreptului la convingere și opinie, ci la un mijloc de a face bani, la o activitate de editorialism comercial dovedit prin multitudinea bannerelor. Această activitate comercială ocolește însă sistemul de stat, sistemul bugetar și cel de comerț.

Eu solicit public dar și în scris (deja am solicitat) ANAF și Registrul Comerțului să mi se ofere o lămurire cum cineva exercită editorialism, câștigă bani fără un S.R.L.sau P.F.A. și poate ocoli așa pur și simplu sistemul bugetar. Eu când scriam articole pe diverse portaluri, erau asumate de S.R.L. și P.F.A., se plătea impozit pentru venitul din bannere ș.a.m.d.


Am să fac referire la două articole din Constituție, ca să nu mi se replice că nu m-am documentat:
Libertatea de exprimare ARTICOLUL 30
„(1) Libertatea de exprimare a gândurilor, a opiniilor sau a credinţelor şi libertatea creaţiilor de orice fel, prin viu grai, prin scris, prin imagini, prin sunete sau prin alte mijloace de comunicare în public, sunt inviolabile.
(2) Cenzura de orice fel este interzisă.
(3) Libertatea presei implică şi libertatea de a înfiinţa publicaţii.
(4) Nici o publicaţie nu poate fi suprimată.
(5) Legea poate impune mijloacelor de comunicare în masă obligaţia de a face publică sursa finanţării.
(6) Libertatea de exprimare nu poate prejudicia demnitatea, onoarea, viaţa particulară a persoanei şi nici dreptul la propria imagine.
(7) Sunt interzise de lege defăimarea ţării şi a naţiunii, îndemnul la război de agresiune, la ură naţională, rasială, de clasă sau religioasă, incitarea la discriminare, la separatism teritorial sau la violenţă publică, precum şi manifestările obscene, contrare bunelor moravuri.
(8) Răspunderea civilă pentru informaţia sau pentru creaţia adusă la cunoştinţă publică revine editorului sau realizatorului, autorului, organizatorului manifestării artistice, proprietarului mijlocului de multiplicare, al postului de radio sau de televiziune, în condiţiile legii. Delictele de presă se stabilesc prin lege.


Dreptul la informaţie ARTICOLUL 31
(1) Dreptul persoanei de a avea acces la orice informaţie de interes public nu poate fi îngrădit.
(2) Autorităţile publice, potrivit competenţelor ce le revin, sunt obligate să asigure informarea corectă a cetăţenilor asupra treburilor publice şi asupra problemelor de interes personal.
(3) Dreptul la informaţie nu trebuie să prejudicieze măsurile de protecţie a tinerilor sau securitatea naţională.
(4) Mijloacele de informare în masă, publice şi private, sunt obligate să asigure informarea corectă a opiniei publice.
(5) Serviciile publice de radio şi de televiziune sunt autonome. Ele trebuie să garanteze grupurilor sociale şi politice importante exercitarea dreptului la antenă. Organizarea acestor servicii şi controlul parlamentar asupra activităţii lor se reglementează prin lege organică.”

Deci libertatea de exprimare are totuși o limită, ea nu poate prejudicia demnitatea unei persoane. Atunci când pe google caut numele  de familie și găsesc doar etichete de tip „țepar, escroc,..” deși am plătit trecutul și socotelile cu statul s-au încheiat, nu cumva demnitatea publică este amputată de niște cetățeni care acționează cu suveranitate în nume propriu?

Aceste portaluri ce simulează publicații au un singur scop ÎNDEMNUL PUBLIC , la ură de clasă față de foști inculpați ,sau chiar religioasă, incitarea la discriminare față de un liberat condiționat cu dizabilitatea condamnării din trecut. Acestea într-o rezoluție unică cu câștigul din bannere afițate pe fundalul acestor propagande, câștig care depășește 1 milion de euro și care a ocolit sistemul de stat la impozitare, impunere, contributivitate.

În momentul în care câștigăm bani din afișare de bannere nu mai exercităm exprimare liberă ci o activitate comercială. Meseria sau ocupația de editor se desfășoară în conformitate cu legea, și este ocupație ce necesită minim de calificare când privește obținerea de câștig.

Administrarea unui site aflat pe un domeniu implică o calitate de funcționar privat de ADMINISTRATOR ce atrage exercițiul serviciului remunerat sau nu de administrator web. Administratorul de web are obligații de activitate (asimilate în serviciu) de a respecta dreptul de a fi uitat și de asemenea protecția mărcilor și datele personale.

Potrivit Art. 9 Legea 241/2005
(1) Constituie infractiuni de evaziune fiscala si se pedepsesc cu inchisoare de la 2 ani la 8 ani si interzicerea unor drepturi urmatoarele fapte savarsite in scopul sustragerii de la indeplinirea obligatiilor fiscale:
a) ascunderea bunului ori a sursei impozabile sau taxabile;
b) omisiunea, in tot sau in parte, a evidentierii, in actele contabile ori in alte documente legale, a operatiunilor comerciale efectuate sau a veniturilor realizate;
...
Potrivit Art. 297 Cod Penal Abuzul în serviciu dispune că:
(1) Fapta funcţionarului public care, în exercitarea atribuţiilor de serviciu, nu îndeplineşte un act sau îl îndeplineşte în mod defectuos şi prin aceasta cauzează o pagubă ori o vătămare a drepturilor sau intereselor legitime ale unei persoane fizice sau ale unei persoane juridice se pedepseşte cu închisoarea de la 2 la 7 ani şi interzicerea exercitării dreptului de a ocupa o funcţie publică.
(2) Cu aceeaşi pedeapsă se sancţionează şi fapta funcţionarului public care, în exercitarea atribuţiilor de serviciu, îngrădeşte exercitarea unui drept al unei persoane ori creează pentru aceasta o situaţie de inferioritate pe temei de rasă, naţionalitate, origine etnică, limbă, religie, sex, orientare sexuală, apartenenţă politică, avere, vârstă, dizabilitate, boală cronică necontagioasă sau infecţie HIV/SIDA.
iar potrivit art. 308 Cod Penal (1)„ Dispoziţiile art. 289-292, 295, 297-301 şi 304 privitoare la funcţionarii publici se aplică în mod corespunzător şi faptelor săvârşite de către sau în legătură cu persoanele care exercită, permanent ori temporar, cu sau fără o remuneraţie, o însărcinare de orice natură în serviciul unei persoane fizice dintre cele prevăzute la art. 175 alin. (2) ori în cadrul oricărei persoane juridice.
(2) În acest caz, limitele speciale ale pedepsei se reduc cu o treime.”

Referitor la formularul de plată de pe clujust.ro arăt că potrivit Art. 251 Cod Penal (Fraude comise prin sisteme informatice şi mijloace de plată electronice) - Acceptarea operaţiunilor financiare efectuate în mod fraudulos, se dispune astfel:
„(1) Acceptarea unei operaţiuni de retragere de numerar, încărcare sau descărcare a unui instrument de monedă electronică ori de transfer de fonduri, cunoscând că este efectuată prin folosirea unui instrument de plată electronică falsificat sau utilizat fără consimţământul titularului său, se pedepseşte cu închisoarea de la unu la 5 ani.
(2) Cu aceeaşi pedeapsă se sancţionează acceptarea uneia dintre operaţiunile prevăzute în alin. (1), cunoscând că este efectuată prin utilizarea neautorizată a oricăror date de identificare sau prin utilizarea de date de identificare .
Instrumentul este falsificat de vreme ce nu are expus numele furnizorului, CUI/CNP,...

De asemenea potrivit art. 369 Cod Penal - Incitarea la ură sau discriminare „Incitarea publicului, prin orice mijloace, la ură sau discriminare împotriva unei categorii de persoane se pedepseşte cu închisoare de la 6 luni la 3 ani sau cu amendă.” Numitul Golban Adrian incită publicul la ură împotriva mea ca fost inculpat, încercând să mă stigmatizeze și pe viitor ca o pedeapsă suplimentară pe viață, prin amputarea dreptului la demnitate, prin propria sa voință.

Astfel îmi pun serios întrebarea dacă nu cumva clujust.ro este un focar de evaziune, de corupție, de încrengături subterane în care sistemul de stat este ocolit, o portavoce a unui așa zis editor care pretinde că are justiția clujeană la picioarele sale. Voi reveni pe acest subiect, fiind în temă, Golban Alin fiind unul dintre cei care mi-au lăsat de înțeles că ar trebui să apelez la el în timpul procesului. În fotografiile sale pe rețele sociale î-l vedem susținând conferințe, înconjurat de magistrați, totul în numele publicației fantomă CLUJUST. Și totuși cum de un astfel de editor polarizează magistrați în jurul său fără CIF, CUI, SRL, PFA,...?
Voi reveni cu detalii .

No comments:

Post a Comment

Disclaimer-Regulament

Articolele pot fi preluate în întregime cu condiția mențiunii „potrivit d-lui Marius Leontiuc” și indicarea link-ului de blog iar nu de articol.
Nu sunt permise comentarii defăimătoare sau de atac la adresa lui Marius Leontiuc

Words

- המסעדה הכי (1) 14 (1) 14 погибших (1) 4 iulie (1) 4 juillet (1) 4 juli (1) 4 luglio (1) 4 июля (1) 4. Juli (1) a (1) â (1) â București (1) A legnagyobb (1) â Petcu Georgeta (1) about (1) after the high ban (1) alatti (1) Alin Golban (1) alte zile (1) alternativa (1) Alternative zu Corel (1) altri giorni (1) andere Tage (1) andra (1) antreprenor (1) Apa de la robinet (1) apa potabilă (1) Architecture (2) Architektur (1) Arhitectură (1) Ari Lennox (3) artificii (1) ATENTIE (1) aus Böhnen (1) autres jours (1) avantaj (1) avocati (1) bacteria (1) bacterii (1) Bakterien (1) Baroul (1) Baroul Cluj (1) Baroul Timiș (1) Bavaria (1) Bayern (2) boicot (1) bojkott (1) boycott (1) Boykott (1) brit (1) britanici (1) Brite (1) British (1) Cândea Claudia (1) captează (1) captures (1) casei (1) catnews (1) Cel mai mare (1) Chicago (3) china (2) clujust (1) Come (1) comment (1) Corel (1) Cozz (3) Cum (1) dagar (1) Das größte (1) David Harbor (1) David Harbour (1) de (1) dead (1) Deutschland (1) Draw (1) Dreamer Revenge III (1) Dreamville Records (2) Dreamville Records Früher (1) Dreamville Stream (2) dreptul de a fi uitat (1) drinking water (1) după (1) EarthGang (3) Editorial (3) Építészet (1) Ermen II (1) Ernst Mosch (1) erstechend (1) étterem (1) eurodeputati (4) fanfare (1) feu d'artifice (1) Feuerwerk (1) fireworks (1) first whale (1) forgotten (1) fotografare (1) fotografera (1) fotografieren (1) fotografiezi (1) Freude (1) fuochi d'artificio (1) fyrverkerier (1) Germania (1) Germany (1) Golban (1) Goldene Klänge (1) grand (1) gratuita (1) Haus (1) hi-tech (1) himnusz (1) hírek (1) hitech (4) Hong Kong (2) How (1) hur (1) hymn (1) Hymne (1) iccj (1) Ilian Mircea (1) imn (1) Independence Day (2) înjunghiere (1) interdicția ridicată (1) J. Cole (3) J.I.D (1) J.I.D. (2) Japan (1) Japonia (1) July 4th (1) jurnalisti (1) Kendrick Lamar (3) la (1) Las Vegas (3) Le (1) Leitungswasser (1) Leontiuc (33) Leontiuc Marius (7) libera exprimare (1) Lindemann (2) M0D (2) marinari (1) Marius (2) Marius Leontiuc (24) Mauris (1) Meryl Streep (2) Millie Bobby Brown (2) morti (1) muss gekocht werden (1) must be boiled (1) Nachrichten (4) Nachrichten Im zweiten Jahr (1) Navy Pier (3) Neuer Film (1) New film (1) news (4) norvegia (1) noticias. (1) Nou film (1) nouvelles (1) nyheter (1) oda bucuriei (1) ode to joy (1) Office Zeichnen (1) ofiter (1) on the (1) Open (1) Open Office (1) öröm (1) other days (1) photograph (1) photographier (1) plus (1) politie (1) prima balenă (1) proteste (1) ranit (1) Răzbunarea visătorului III (1) regulament ue (1) restaurant (3) right to (1) rusia (1) Russian (1) (1) sailors (1) sergiu bogdan (1) Sie eine kostenlose (1) soft (1) Something (1) sous-marin (1) srl (1) stabbing (1) Stan Lacrima (1) star (2) stiri (5) știri (4) stiri În al doilea an (1) Stream Dreamville (1) subacvatic (1) submarine (1) tap water (1) the (2) The largest (1) the next (1) till (1) to (1) Träumer Rache III (1) trebuie fiartă (1) Trinkwasser (1) ue (1) underwater (1) Unterwasserrestaurant (1) următorul (1) Vince Staples (3) Violent protests (1) víz (1) Vorteil (1) WARNING (1) WARNUNG (1) wie (1) Ziua Independenței (1) Архитектура (1) большой (1) другие дни (1) Как (1) Леонтик (1) лодке (1) Мариус Леонтьюк (2) моряков (1) на (1) новости (2) подводной (1) подводный (1) ресторан (1) российской (1) самый (1) фейерверк (1) фотография (1) чтобы (1) אדריכלות (1) גדולה (1) מתחת למים (1) أكبر (1) العمارة (1) الماء (1) ليونتيوك (1) ماريوس (1) مطعم تحت (1) アジア (1) ニュース、日本、クジラ (1) 一些关于 (1) 最大的水下餐廳 (1) (1) 建築 (1) 新聞 (2) 新聞,日本,鯨魚 (1) 新聞,香港,中國,政府 (1) 莱昂蒂乌克 (1) 被遗忘 (1) 馬呂斯萊昂蒂克 (1) 马吕斯 (1)